Vores fjernvarme i dag

I dag leverer DIN Forsyning fjernvarme til omkring 25.000 husstande i Esbjerg og Varde, og vi har en aftale med Nordby på Fanø om levering af varme til dem igennem deres lokale fjernvarmeselskab.

Derudover leverer DIN Forsyning drikkevand til 73.700 adresser, mens vi tager os af spildevandet i hele Esbjerg og Varde kommuner. I Varde Kommune står vi for indsamlingen af affald hos de private husstande, og vi har fem genbrugspladser.

Hvor kommer fjernvarmen fra?

Vi bor i et område, hvor der både er Esbjergværket, som producerer el og vi har affaldsforbrændingen Energnist. Hver af de to store enheder har produceret varme til os som en sidegevinst af deres primære funktion.

For at kunne sikre leveringen overfor kunden, har vi mindre varmeværker placeret jævnt fordelt i hele vores net.  Dem starter vi kun op, når det er nødvendigt. Fx hvis en af de to store enheder falder ud, skal renoveres eller hvis der er ekstra stor efterspørgsel en kold vintermorgen.

Omkring halvdelen af vores varmeproduktion kommer fra henholdsvis Ørsted og Energnist, men vores egen produktion er lille med 0,8 %.