09-12-2021

Havvandsvarmepumpe testanlæg

Vi har opstillet et testanlæg til havvandsvarmepumpen og fået hjælp af Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg til at gøre os klogere på indholdet i havvand. Hør Kenneth Jørgensen og Lene Friis Møller fortælle om resultaterne.

We have set up a test facility for the seawater heat pump and got help from the Fisheries and Maritime Museum in Esbjerg to learn more about the contents of seawater.

Listen to Kenneth and Lene talk about the results.

Med danske undertekster

With english subtitles