Kontakt til leverandører

Vi er rigtig glade for, at mange virksomheder jævnligt viser interesse for at blive leverandør eller underleverandør. Desværre har henvendelserne nået et punkt, hvor vi kommer til at afvise direkte henvendelser og i stedet henvise til listen over leverandører udvalgt via af vores udbud. Se boksen til højre på siden.

Listen over DIN Forsynings kommende udbud findes i øvrigt på denne side. Her fremgår også de udbud, der 
vil blive annonceret via den elektroniske udbudsportal www.eu-supply.com 

 


 

Contacts for suppliers

We are pleased that many companies regularly show interest in our project to be a supplier or sub-supplier. Unfortunately, we have reached a level of inquiries, where we have to reject direct inquiries and refer to the contractors chosen through tenders. Se the box in the right side of the site.

You can find the list of tenders from DIN Forsyning on this site (in danish only). The tenders in this project is included. Tenders is to be announced on the electronic tender management system www.eu-supply.com