Citycentralen

Hvis kraftværket Esbjergværket eller forbrændingsanlægget Energnist er ude af drift, står DIN Forsynings egne reservecentraler klar til produktion. De sikrer, at vi i stort set alle tænkelige situationer vil være i stand til at opretholde varmeforsyningen efter nogle få timer.

Rygraden i forsyningssikkerheden

Citycentralen er, inden det nye byggeri, vores største produktionsenhed. Den er placeret på havnen og kan ses fra Estrupvej som en sort bygning med en stor hvid silo tæt ved. Den store silo er en vandtank (akkumulatortank), der kan rumme varmt vand nok til fire timers drift. Det er nok til, at vi kan nå at starte vores egne værker op i tilfælde af pludselige driftsproblemer hos Energnist eller Esbjergværket.

Citycentralen er fra 2011. Centralens to første kedler har fra begyndelsen været bestemt til vegetabilsk biooliedrift. Den sidste kedel, der er idriftsat 2019, er dog baseret på naturgas. Den kan producere 150 MW, når alle tre kedler kører.

Nye grønne naboer på vej

Grunden bag Citycentralen bliver der, hvor de nye bygninger med transformatorstation, flisværk med flislager og havvands-varmepumpen kommer til at ligge.

I første fase bliver Citycentralen ikke berørt udover at den store 2000 m³ udendørs bioolietank bliver flyttet for at gøre plads til byggeriet. Senere er det meningen, at biooliekedlerne og naturgaskedlen skal erstattes af en bæredygtig energi- /varmekilde inden 2030.