Flisværk

Biomasse gør det muligt for Ørsted at udfase kul

Danmark skal udfase brugen af kul til kraftvarmeværkerne inden udgangen af 2030. Energiselskabet Ørsted har ønsket at være endnu mere ambitiøse og vil gerne udfase kul allerede nu.

For at Ørsted kan lukke Blok 3, som kraftvarmeværket kaldes, skulle vi hurtigt finde et bedre alternativ til at erstatte den del af fjernvarmen, vi fik fra Ørsted.

Det skulle gå rigtig hurtigt, for selvom tre år lyder som lang tid, så er det ikke meget med høringer, tilladelser, leveringstider og byggefaser. Derfor valgte vi at bruge en simpel og kendt teknologi med at brænde træflis af – træflis kaldes også for biomasse.

Det var på det grundlag, vi besluttede at bygge en varmecentral med brændsel fra træbaseret biomasse.

Ikke al biomasse produceres under gode forhold

Vi har fået noget kritik af valget af biomasse, da det i visse kredse ikke betragtes som et bedre alternativ til kul. For at kunne fodre varmeværket, kræver det både rigtig mange træer og skibstransport. Forbrænding af biomasse udleder også samme mængde eller lidt mere CO2 end kul pr. produceret energienhed. Den vigtigste forskel er her, at CO2 fra biomasse allerede indgår i planetens naturlige CO2-kredsløb, mens CO2 fra kul og andre fossile brændstoffer skaber øget udledning af CO2 til atmosfæren.

Vi er enige i, at biomasse ikke skal være fremtidens brændsel – men det er bedre end kul, og det betyder, at vi kan lade Ørsted gennemføre deres ambitiøse plan.

Vi bruger kun certificeret biomasse

DIN Forsyning vil kun bruge biomasse, der er produceret under ordnede forhold. Med andre ord vil vi gerne være sikre på, at der ikke er fældet skovudelukkende for, at vi kan få biomasse, og at den kommer fra skovdrift, hvor der fx er taget højde for skovrejsning m.m.

Det sikrer vi ved kun at benytte certificeret biomasse, som opfylder kravene i den danske brancheaftale om biomasse. Vi vil gerne være sikre på, at certificeringerne overholdes, og derfor har vi bl.a. sørget for, at der er ekstra kontrol med fremstilling, leverandørkæder etc. ved at have en organisation til at stå for at kontrollere, at disse forhold er i orden.

Vi vil bruge så lidt biomasse som mulig

Vores fremtidige fjernvarmeproduktion vil bestå af mange enheder. Den største enhed bliver affaldsforbrændingsanlægget Energnist, der står for cirka halvdelen af fjernvarmeproduktionen. Herefter vil vi bygge på med forskellige enheder efterhånden, som det bliver nødvendigt. Det gør det muligt at bruge de mest bæredygtige enheder først og de fossil-baserede til sidst. Derfor forventer vi heller ikke, at flisværket skal bruges ofte, men vi skal have muligheden for at levere al den nødvendige varme til vores kunder.

Efterhånden som vi får flere bæredygtige enheder koblet på i fremtiden, vil brugen af biomasse og fossile brændstoffer falde og til sidst helt bortfalde. Vi kan dog ikke sætte tid på, hvornår biomassen er helt ude, da det også afhænger af Esbjergs øvrige virksomheder. Fx kan et stort datacenter eller en stor fabrik levere overskudsvarme, som kan nedbringe tidsrammen. Vi har dog sat som målsætning, at fossile brændsler som olie og naturgas skal være udfaset inden 2030.