Et kort overblik

I dag køber DIN Forsyning godt 50 % af fjernvarmen af Ørsted, der producerer den som overskudsvarme på Esbjergværket Blok 3 (ESV3). Ørsted ønsker at lukke ESV3 og har ansøgt om tilladelse af Energistyrelsen til at lukke værket. Energistyrelsen har meddelt tilladelse til, at ESV3 kan ophøre den 1.april 2023.

Det er derfor nødvendigt for DIN Forsyning at etablere en ny produktion af fjernvarme. Vores mål er at etablere en ny fjernvarmeproduktion, der er økonomisk fordelagtig for varmeforbrugerne i Esbjerg, Nordby og Varde, og som samtidig er grøn og fleksibel. Derudover har vi et ønske om, at den nye fjernvarmeproduktion skal være baseret på et udvalg af modne teknologier med hensyn til høj forsyningssikkerhed og for at gøre forbrugernes varmepris robust overfor ændringer i markedsvilkår.

Stram tidsplan

For at kunne nå at have et alternativ til den del, som forsvinder fra Ørsted, skal vi bygge hurtigt. På de efterfølgende sider kan du læse mere om de enkelte enheder. Nedenfor er tidsplanen helt overordnet.

Byggeri på havnen

På Esbjerg Havn bygger vi nogle nye bygninger, der kan indeholde de forskellige enheder, vi har brug for i Fase 1. På billedet kan du se, hvad de forskellige bygninger skal indeholde.