Et kort overblik

Før i tiden - mellem ca. 1985 til 2023 - købte DIN Forsyning godt 50 % af fjernvarmen af Ørsted, der producerer den som overskudsvarme på Esbjergværket Blok 3 (ESV3). Ørsted ønsker at lukke ESV3 og havde planlagt nedlukning af værket 1. april 2023 - men grundet krigen i Ukraine har Regeringen forlænget værkets levetid med endnu et år.

Da værket lukker, var det selvsagt nødvendigt for DIN Forsyning at etablere en ny produktion af fjernvarme. Vores mål er at etablere en ny fjernvarmeproduktion, der er økonomisk fordelagtig for varmeforbrugerne i Esbjerg, Nordby og Varde, og som samtidig er grøn og fleksibel. Derudover har vi et ønske om, at den nye fjernvarmeproduktion skal være baseret på et udvalg af modne teknologier med hensyn til høj forsyningssikkerhed og for at gøre forbrugernes varmepris robust overfor ændringer i markedsvilkår.

Byggeri på havnen

På Esbjerg Havn bygger vi de nye bygninger, der kan indeholde de forskellige enheder, vi har brug for i Fase 1. På billedet kan du se, hvad de forskellige bygninger skal indeholde.