Ny Krone

På den modsatte side af Estrupvej end havnen havde vi en ældre fordelercentral, som blev kaldt Kronen. Den var markant, fordi de store rør, der gik over Estrupvej, løb ind i den. Inden den blev fjernet, blev temperaturen på fjernvarmevandet styret herfra, hvorefter vandet fordeles ud i vores net, og den tager imod returvandet fra nettet.

Denne bygning er nu blevet erstattet af en ny bygning inde på havnen. Herfra vil al fjernvarmevandet fra havnen løbe igennem, og den vil styre temperaturerne til de fire zoner, som vores distributionsområde bliver delt op i.

Ny Krone, som fordelercentralen er døbt i projektet, har fire indgangsrør og fire udgangsrør. De blev gravet ned under Estrupvej, så vi kunne fjerne de store rør over og langs vejen.

Effektiv fjernvarme

Som det er i dag, sender vi 90 grader varmt vand ud i nettet, fordi de fjerneste kunder skal have en acceptabel indløbstemperatur på 65 grader. Det betyder, at de nærmeste kunder får varmere vand, end de har brug for, og deres anlæg (veksler eller varmtvandsbeholderen) ender med at køle vandet – og dermed har vi varmet vandet op til ingen nytte.

Det koster energi og penge at varme vandet op, så ved at opdele distributionsområdet i zoner, kan vi via den nye fordelercentral sende 70 grader til de nærmeste og 90 grader til de fjerneste. Dermed sparer vi både energi og penge.

Smart opvarmning af returvand

Ny Krone kommer ikke kun til at fordele fjernvarmen ud til kunderne. Den kommer også til at fordele returvandet fra kunderne. Fjernvarme er et lukket kredsløb, så det koldere returvand skal genopvarmes og sendes ud til kundernes radiatorer igen. Samtidig vil den, modsat sin forgænger, også kunne styre udgangstrykket til de forskellige områder.

Ny Krone vil også styre, hvilken enhed, der skal varme vandet op. Al vandet kommer til at løbe igennem havvandsvarmepumpen, som derfor altid er førstevalget. Den kan varme vandet op til cirka 65-70 grader, som er nok til de nærmeste forbrugere.

Hvis der enten ikke er grøn strøm tilgængelig til havvandsvarmepumpen eller der er brug for mere varme, sendes vandet til en af de andre enheder; flisværket, elkedlen, biodieselkedler eller gaskedlen. Det er en kombination af økonomi og bæredygtighed, der er afgørende for valg af enhed. Den valgte enhed varmer så vandet op til den nødvendige temperatur og sender vandet igennem Ny Krone til den rigtige zone.