Projektets dokumenter

I takt med at Fremtidens Fjernvarme-projektet skrider frem, vil vi indsende projektforslag/ansøgninger o.lign. til diverse myndigheder. Efterhånden som vi får tilladelser, vil de relevante papirer blive offentliggjort her.

Vi vil rigtig gerne være åbne omkring vores projekt, men der er rigtig mange små tilladelser igennem projektets levetid. Derfor vil der kun komme et udpluk. Mangler du en tilladelse her på siden, så kontakt os.

Projektforslag - Fase 1

Dette projektforslag omhandler alene ansøgning om godkendelse af Hovedprojekt Fase 1-anlæg, som er:

- 60 MW fliskedel-anlæg
- 50 MW havvandsbaseret varmepumpeanlæg

Begge bliver placeret på havnen i Esbjerg ved vores nuværende varmecentral.

Udbudsplan

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en udbudsplan. Her finder du områder, tidspunkter og links til det enkelte udbud, når det er offentliggjort på udbudsportalen www.eu-supply.com.

Udbudsplanen for dette projekt er lagt ind i DIN Forsynings generelle udbudsplan. Læs mere om vores udbud generelt her.

Energistyrelsens dispensation for kraftvarmekrav

Fordi vi ikke mener, det giver mening at fastholde et krav om sam-produktion mellem elektricitet og fjernvarme i alle større byer, har vi igennem en årrække forsøgt at påvirke både politikerne på Christiansborg og Energiministeriet til at gentænkte de eksisterende regler. Det har betydet, at DIN Forsyning som de første nogensinde har fået dispensation til ikke at skulle indtænke elproduktion i fjernvarmeproduktionen.

Du kan læse Afgørelse om dispensation fra § 14 i projektbekendtgørelsen vedrørende etablering af varmekapacitet til erstatning af Esbjergværkets Blok 3 (ESV3) ude til højre.

Projektgodkendelse fra Esbjerg Kommune

Det er Esbjerg Kommune, der er myndighed på mange af de tilladelser, der er nødvendige for projektet. Den største af disse tilladelser er en overordnet godkendelse af projektforslaget. Du kan downloade Godkendelse af projekt vedr. projektforslag som erstatning for ESV3 ude til højre.