Havvands-varmepumpe

En del af vores byggeri bliver Danmarks største havvands-varmepumpe på 70 MW. Andre byer har også havvandsvarmepumper, men i Danmark er der ikke nogen i den størrelsesorden, som vi bygger.

Fordi Esbjerg ligger geografisk ud til havet, var det oplagt at bruge havets energi med en havvandsvarmepumpe. Teknologien er ikke ulig en jordvarmepumpe, der også trækker varmen ud, forstærker den og giver varme til en enkelt husstand. Her trækker vi varmen ud af vandet og varmer fjernvarmevandet op til de cirka 65 grader, der er nødvendig for vores kunder. Har en zone brug for højere varme, sendes vandet over i en af de andre enheder for yderligere opvarmning.

Hvorfor lave en varmepumpe?

Vores varmepumpe kommer til at køre på grøn el – altså på el fra fx vind. Men hvorfor er en varmepumpe egentlig smart? Kunne man ikke bare købe en el-radiator?

En varmepumpe fungerer som en forstærker. Hvis du laver 1 MW el og sætter den til en el-radiator, vil du få 1 MWh varme. Hvis du derimod sætter 1 MW el til en varmepumpe, vil du få 3-4 MWh varme ud, alt efter model. Det kaldes i fagsprog for varmepumpens COP (Coefficient Of Performance), eller hvad vi på dansk vil kalde virkningsgraden. På vores varmepumpe forventer vi en COP på 3,65, og producerer dermed 3,65 MWh fjernvarme, hver gang vi forbruger 1 MW el. Anlægget vil årligt producere ca. 235.000 MWh varme, hvoraf 170.000 MWh varme kommer fra afkøling af havvandet og 65.000 MWh er tilført elektrisk energi.

Hvordan virker en havvandsvarmepumpe?

En havvandsvarmepumpe er et lukket system, der består af to kamre. I det ene dannes væske – i vores tilfælde CO2 - til damp, som føres over i det andet kammer. Her er trykket øget, hvorefter der opstår varme. Den varme bruges til at varme vores fjernvarme-returvand op. Den nedkølede damp bliver atter til væske, som sendes over i den første tank igen til fordampning. Det er altså ikke havvand, vi kommer i radiatoren – og det er ikke radiatorvand, vi kommer retur i havet. Det er to særskilte kredsløb, der krydser hinanden.

Før sammenlignede vi havvands-varmepumpen med jordvarmepumpen. Nogle ejere med jordpumpeanlæg har oplevet, at deres anlæg ikke varmer, fordi der er kommet is rundt om deres rør. Det sker, fordi de suger varmen ud fra det samme sted hele tiden.

Den udfordring har vi løst ved at suge vandet ind ét sted, og pumpe det ud et andet. Med havets naturlige tidevand får vi hele tiden flyttet det afkølede vand væk og tilført nyt vand. På den måde undgår vi at nedkøle vandtemperaturen i havnen.

Placering på Esbjerg Havn

Havvandsindløbet bliver placeret ved Østre Forhavnskaj, mens udløbet bliver ved Australienkaj. Pumpen vil suge cirka 4.000 liter havvand ind i sekundet. Vi vil forsyne havvandsindløbet med filtre, som frasorterer drivtømmer og andre fremmedlegemer, og beskytter fisk og fiskeyngel mod at blive beskadiget. Der vil ikke blive anvendt kemisk rensning eller pesticider til rensning af anlægget.

På havnen kommer en bygning, der skal rumme varmepumperne. Bygningen får et samlet areal på op til 2.500 m² og en bygningshøjde på op til 15 meter.