Hvorfor startede vi et nyt projekt?

Det danske folketing besluttede i 2018, at kraftvarmeværkerne skulle udfase kul som brændsel inden 2030. Det var imidlertid ikke hurtigt nok for energiselskabet Ørsted, som blandt andet ejer kulkraftvarmeværket i Esbjerg (kaldet Blok 3). De ville lukke allerede 31. december 2022. Som udgangspunkt et anerkendelsesværdigt initiativ, men problemet var bare, at Blok 3 producerede cirka 350 MW fjernvarme – svarende til halvdelen af fjernvarmen til Esbjerg, men også til to mindre byer, Varde og Nordby.

Fjernvarmen fra Blok 3 var overskudsvarme fra elproduktionen, og derfor kunne Ørsted ikke adskille de to produkter. Bliver der ikke lavet el, kommer der ingen fjernvarme.

Tidsplan blev for stram

Med Ørsteds udmelding skulle vi finde et alternativ til at producere halvdelen af vores fjernvarme inden 1. januar 2023. Ud fra regeringens udmeldinger stod det klart, at vi skulle gå en bæredygtig vej, men de gældende regler for området gjorde det rigtig svært. Fx foreskriver lovgivningen, at der er et såkaldt kraftvarmekrav i Esbjerg.

Kraftvarmekrav

Kraftvarmekravet blev indført i en tid, hvor store mængder varme fra elproduktion gik til spilde. Kraftvarmekravet var en god ide, da det blev indført for over 30 år siden, fordi det har sikret en effektiv udnyttelse af kul og gas, der herefter både blev brugt til el- og varmeproduktion.

Vores anke var, at vi nu har gode grønne alternativer i vedvarende elproduktion, og derfor bør varmeproduktionen kobles af. Det krævede dog en dispensation fra Energistyrelsen, og den var aldrig før givet.

1. april 2023 er skæringsdato

Vi valgte at påklage Ørsteds lukning af Blok 3, fordi vi ikke kunne nå at finde (og bygge) en erstatning tidsnok. Vi søgte også om en dispensation og fremlagde et bæredygtigt alternativ til fjernvarmeproduktionen.

Efter nogle tovtrækkerier blev beslutningen fra Energistyrelsen, der er myndig på området, at Ørsted kunne lukke Blok 3 den 1. april 2023 – altså et halvt år senere end planlagt. Samtidig blev der givet lov til, at vi kunne slippe for kraftvarmekravet – og dermed også for, at der skulle produceres el sammen med fjernvarmen.

Vi er derfor de første i Danmark, der foretager denne markante omstilling fra kulkraftvarme til en el- og varmeintegrerende løsning.