Vores fjernvarme dengang

DIN Forsyning leverer fjernvarme til omkring 25.000 husstande i Esbjerg og Varde, og vi har en aftale med Nordby på Fanø om levering af varme til dem igennem deres lokale fjernvarmeselskab.

Derudover leverer DIN Forsyning drikkevand til 73.700 adresser, mens vi tager os af spildevandet i hele Esbjerg og Varde kommuner. I Varde Kommune står vi for indsamlingen af affald hos de private husstande, og vi har fem genbrugspladser.

Hvor kommer fjernvarmen fra?

I gamle dage - fra midt firserne til 2023 - boede i et område, hvor der både var Esbjergværket, som producerede el, og affaldsforbrændingen Energnist. Hver af de to store enheder producerede varme til os som en sidegevinst af deres primære funktion.

For at kunne sikre leveringen overfor kunden, havde vi mindre varmeværker placeret jævnt fordelt i hele vores net.  Dem startede vi kun op, når det er nødvendigt. Fx hvis en af de to store enheder faldt ud, skulle renoveres eller hvis der er ekstra stor efterspørgsel en kold vintermorgen.

Omkring halvdelen af vores varmeproduktion kom fra henholdsvis Ørsted og Energnist, men vores egen produktion var lille med 0,8 %.