Projektet kort fortalt

DIN Forsyning har lanceret en stor grøn plan for at erstatte kulværkets varmeproduktion med bæredygtig varmeproduktion.

Vores specifikke løsning er en serie af mindre individuelle løsninger koblet på et centralt distributionsnet. Så i stedet for at have store anlæg, vil vi have mange små anlæg.

Et eksempel kunne være udnyttelse af overskudsvarme fra lokale produktionsvirksomheder, spildevandsrensning eller fremtidige datacentre. Hvis én enhed ikke kan producere enten pga. nedbrud eller service, vil det ikke betyde en serviceforringelse. Så vil der kunne skrues op for nogle af de andre.

Bæredygtigheden skal planlægges

Løsningen er modulær, hvilket skal forstås sådan, at hver enkelt del skal bruges, når det giver mest mening økonomisk og miljømæssigt. Når el kommer fra vindmøller, startes varmepumperne op, og når virksomhederne producerer på højtryk, bruges overskudsvarmen. Det kræver planlægning og mange skift, men det er én af fordelene ved fjernvarme. Radiatoren er ligeglad med, hvordan vandet er varmet op.

Fase 1 skal gå hurtigt

For at kunne have et alternativ for Blok 3, når den lukkes ned, har vi måtte gå lidt på kompromis med bæredygtigheden. Vi lægger dog grundstenen til en mangeårig plan, der bliver grønnere og grønnere hver gang, vi skifter en enhed ud.

Vi har sammen med Rambøll og Added Values grundigt analyseret forhold vedr. miljø, teknik og økonomi, og på den baggrund defineret en løsning bestående af:

  • 50MW havvandsvarmepumpe-anlæg

  • 60MW fliskedel-anlæg

  • 40MW elkedel-anlæg (spids- og reservelastanlæg)

Disse anlæg omhandler projektets Fase 1. Når de er på plads, kan Ørsted lukke Blok 3, uden at det går ud over vores forsyningssikkerhed. Herefter kan vi starte på Fase 2.

Fase 2 skal være grøn

Med grundstenen lagt til en fleksibel fjernvarme, skal vi have fundet og udviklet grønne og bæredygtige løsninger. Vores strategi siger, at vi skal være fossilfri i vores produktion i 2030. Derfor skal vi arbejde målrettet med vores anlæg de næste mange år.