29-05-2020

100.000 kunder får fremtidens fjernvarme fra havet

Collage med bygninger tegnet ovenpå luftbillede af Esbjerg Havn

I Esbjerg har det lokale forsyningsselskab DIN Forsyning sammen med Esbjerg og Varde kommuner nu endelig fået formelt lov til at etablere et grønt og bæredygtigt alternativt til det kulfyrede kraftvarmeværk, der nu leverer halvdelen af varmen til 100.000 borgere.

Energistyrelsen har nu godkendt planerne omkring en fleksibel varmeproduktion, der indeholder Danmarks største havvands-varmepumpe, elkedler og fliskedler. Der er givet dispensation fra det såkaldte kraftvarmekrav. Det betyder, at DIN Forsyning ikke behøver at producerer el sammen med deres varmeproduktion, som ellers hidtil har været et krav i de centrale kraftvarmeområder i Danmark.

Glæde hos lokale borgmestre for grøn løsning

Den formelle dispensation fra kraftvarmekravet er resultatet af flere års pres fra blandt andet borgmestrene i Varde og Esbjerg Kommune. Begge har tidligere været til dialogmøder med ordfører på energi- og klimaområderne og flere ministre på Christiansborg, hvor de har argumenteret for en grøn omstilling fra kul til fremtidens bæredygtige energisystem uden biomassekraftvarme som en del af løsningen.

- Jeg er rigtig glad for, at Varde Kommune har været en del af Danmarks grønne udvikling for fjernvarme. Forrige år var jeg med til møder på Christiansborg, hvor vi argumenterede for en grøn fremtid baseret på moderne teknologi. Jeg blev derfor rigtig glad, da jeg hørte, at DIN Forsyning får lov at bygge grønne teknologier, der presser løsningerne i retning mod mere bæredygtighed, siger Erik Buhl (V), borgmester for Varde Kommune.

Han uddyber, at beslutningen også falder i tråd med Varde Kommunes klima og miljøpolitik og visionen om, at udviklingen i kommunen skal ske på et bæredygtigt grundlag.

Det samme gør sig gældende i Esbjerg Kommune, hvor ambitionen er at være en grøn foregangskommune som beskrevet i kommunens Vision 2025.

- Jeg glæder mig over, at vi har fået den dispensation, vi længe har kæmpet for. Som Danmarks bæredygtige energimetropol vil vi gerne indrette kommunens energiproduktion til fremtidens behov. Det er kun naturligt, at Esbjerg går forrest. Vi har presset på og har nu endelig fået lov at etablere den grønne og fleksible løsning, som sikrer en bæredygtig udvikling på fjernvarmen, siger Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg Kommune.

Plads til flere grønne løsninger

Jesper Frost Rasmussen ser gerne, at fjernvarmen bliver endnu grønnere ved at bruge mere overskudsvarme fra lokale virksomheder og udvikle energilagring. Derfor er det positivt, at dispensationen indeholder mulighed for at etablere flere supplerende teknologier.

DIN Forsynings løsning er da også første skridt mod en helt grøn fjernvarme. Tanken er, at der skal være forskellige teknologier til produktionen af fjernvarme, alt efter hvad der er grønnest.

- Hvis el kommer fra vindmøller, kan fjernvarmen produceres af el, mens vi skal kunne trække på overskudsvarme fra virksomheder, når det er muligt. Det stiller krav til vores produktionsplanlægning, men til gengæld får vi også en robust og bæredygtig løsning, som borgerne i Esbjerg, Varde og Fanø kan være sikre på ikke skader klimaet, fortæller Christian Udby Olesen, der er administrerende direktør i DIN Forsyning.

Fra dygtige til bæredygtige

Hos DIN Forsyning har det store fjernvarme-projekt været startskuddet på den nye retning, som hele forsyningsselskabet skal følge. Den nye strategi hedder ’Fra dygtige til bæredygtige’.

- Vi skal blive endnu bedre til at se på vores forbrug i vandproduktionen, spildevandsrensningen og affaldshåndteringen. Målet er, at vi ikke anvender fossile råstoffer, men erstatter det med grøn energi i hele vores værdikæde; lige fra boring til vandhane, fra toilettet til åen og fra vores kommende varmeproduktion på Esbjerg Havn til kundens radiator, fortæller Christian Udby Olesen.

Milepæl i dansk energipolitik

Hos Dansk Fjernvarme er der også stor tilfredshed med dispensationen fra kraftvarmekravet.

- Kraftvarmekravet blev indført i en tid, hvor store mængder varme fra elproduktion gik til spilde. Kraftvarmekravet var en god ide, da det blev indført for over 30 år siden, fordi det har sikret en effektiv udnyttelse af kul og gas, der herefter både blev brugt til el- og varmeproduktion. Nu har vi gode grønne alternativer i vedvarende elproduktion, og derfor bør varmeproduktionen kobles af. Med dispensationen er der åbnet op for, at varmeselskabet i Esbjerg kan investere i bæredygtige såkaldte el- og varmeintegrerende energisystemer – altså hvor grøn el bruges som primær energikilde til fjernvarmen, fortæller Kim Mortensen, der er direktør for brancheorganisationen Dansk Fjernvarme.