11-10-2019

Fremtidens bæredygtige fjernvarmeproduktion rykker nærmere

Havvand, vindenergi, overskudsvarme og flis. De energikilder indgår i DIN Forsynings fremtidige fjernvarmeproduktion, der efter planen skal være i drift i 2023. Det er nu rykket tættere på.

DIN Forsyning har indsendt et projektforslag til Esbjerg Kommune til sagsbehandling. Det omhandler et flisanlæg og en meget stor havvandsbaseret varmepumpe, som er en del af projektets Fase 1. De første anlæg udbygges over tid, så overskudsvarme og ny teknologi kan udnyttes.

Ambitiøs grøn omstilling
- Vi vil etablere en fleksibel og bæredygtig produktion af fjernvarme. Den skal erstatte den kulbaserede varme, vi i dag aftager fra Esbjergværket. Fremtiden er fossilfri. Derfor vil vores kommende varmesystem basere sig på mere klimavenlige energikilder, der vil give en kraftig reduktion af CO2-belastningen. Det er således en løsning, miljøet vinder på.
Samtidig sikrer det vores kunder stabil og sikker varmeforsyning, når Ørsted lukker ned for Esbjergværkets Blok3, siger Anders Linde, bestyrelsesformand for DIN Forsyning og fortsætter:

- Vi træder med vores fremtidige fjernvarmeproduktion nye stier på Danmarks energikort. DIN Forsyning er de første i landet, der foretager denne markante omstilling fra kulkraftvarme til en el- og varmeintegrerende løsning.
Omstillingen indebærer, at vi vil rulle en kombination af fleksible løsninger ud, der ikke tidligere har været etableret her i landet i samme størrelsesorden.

Fleksibel løsning
DIN Forsyning har sammen med rådgivervirksomheder foretaget et grundigt analysearbejde af miljømæssige, tekniske og samfundsøkonomiske forhold.
Der er defineret en løsning, der indledningsvis rummer et 50MW havvandsvarmepumpe-anlæg, et 60MW fliskedel-anlæg, et spids- og reservelastanlæg på 30MW elkedel-anlæg og i mindre grad overskudsvarme fra industrien.

- Da vores anlægskombinationen baserer sig på en bred palette af teknologier, får vi mulighed for at producere varme på en fleksibel måde. Vi kan med fordel lettere producere ud fra den aktuelle varmeefterspørgsel hos kunderne sammenholdt med vejrforhold og fx skiftende el-priser.
Det giver os bl.a. mulighed for at sikre kunderne en robust varmepris overfor ændringer i markedsvilkår og klimabelastninger, forklarer Anders Linde.

Fremtidens Fjernvarme i to faser
Fase 1 i projektet omhandler etablering af produktionsanlæg, der erstatter varmeleverancen fra Esbjergværket. I Fase 2 udbygges anlæg, så bl.a. helt ny teknologi udnyttes.

Læs mere
Se det fremsendte projektforslag og læs mere om den fremtidige fjernvarmeproduktion på vores hjemmeside under Varme under Fremtidens Fjernvarme.