28-04-2022

Kasseret flis-kedel forsinker Fremtidens Fjernvarme

En kritisk situation har ramt DIN Forsynings grønne projektbyggeri på Esbjerg Havn. Flis-kedlen var ved levering så fejlbehæftet, at den er blevet kasseret. En ny kedel er udbudt på leverandørens regning.

På havnen i Esbjerg er DIN Forsyning i fuld gang med at opføre de bygninger og installere de maskiner, der skal producere fjernvarme, når Ørsted lukker for kulkraftvarmeværket i april 2023. Vi bygger en transformatorstation, en fjernvarme-fordelercentral , en havvandsvarmepumpe og et flis-kedelanlæg.

Tanken er, at vi skal have flere mindre enheder, så vi kan skifte mellem dem alt efter miljøbelastning, el- og brændselspriser og efterspørgsel. På den måde sikrer vi en billig og grøn fjernvarme til vores kunder.

Rigtig meget af byggeriet går planmæssigt, men der har undervejs i processen været problemer med flis-kedlen – problemer, som Fremtidens Fjernvarme har gjort opmærksom på overfor producenten og forsøgt at rette op på.

- Da vi modtager kedlen, står det klart, at den ikke alene er fejlbehæftet – den er ganske enkelt farlig, fortæller projektchef, Kenneth Jørgensen.

Manglende dokumentation
- Med leveringen opdager vi foruden de mange fysiske fejl, at dokumenter, som skal vise at kedlen er produceret i henhold til loven, mangler eller er ufuldstændige, og allerede her kan myndighederne selvfølgelig ikke godkende kedlen, fortæller Kenneth Jørgensen og fortsætter: - Vi har ikke fået det som kontrakten siger. Og fejlene har desværre været af en så graverende karakter, at de ikke har kunnet udbedres.

En ny kedel er derfor udbudt på leverandørens regning, mens sagen omkring den mangelfulde leverance og den mangelfulde dokumentation er overgivet til advokater. Den nye kedel skal ifølge udbuddet være klar til drift i slutningen af varmesæsonen 2022/2023.

- Lige nu kigger vi også på alternative energikilder, fordi vi ikke kan må gå på kompromis, når det gælder forsyningssikkerheden. Ingen kunder kommer til at stå uden varme, kan jeg love, slutter Kenneth Jørgensen.

Fakta om Fremtidens Fjernvarme
Projektet Fremtidens Fjernvarme er mere end bare en varmepumpe og et varmeværk. Det er også en helt anden måde at tænke fjernvarme på. Fx skal vi i fremtiden ikke være afhængige af store produktionsenheder, men i stedet være fleksible med mange små grønne enheder, der kan kobles til og fra, når det giver mening. Det kan være overskudsvarme fra virksomheder, der afgiver varme, når produktionen kører.

Første spadestik blev taget i oktober 2020. Første fase skal være klar til brug d. 1. april 2023, mens anden fase skal være klar til brug i 2025.

Grunden på Esbjerg Havn er 50.000 m2, og der bliver bygget på de 7000 m2.