11-02-2022

Invitation til deltagelse i markedsdialog i forbindelse med udbud af facader til projektet ”Fremtidens Fjernvarme”

DIN Forsyning Varme A/S påtænker at udbyde levering og montering af underlag for facadebeklædning og facadebeklædning som sinusaluminiumsfacadeplader og vil som led i forberedelsen invitere til markedsdialog.

DIN Forsyning varme ønsker ved gennemførslen af individuelle markedsdialogmøder at tilegne sig yderligere indsigt i relevante markedsforhold, med henblik på at vurdere hvordan udbudsproces og udbudsmateriale mest hensigtsmæssigt udfærdiges under hensyntagen til det bedst mulige match mellem udbud og marked.

DIN Forsyning Varme benytter i forbindelse med processen rådgiveren: Tolstrup & Hvilsted ApS

Markedsdialogmøderne vil have en varighed på 2 timer og forventes gennemført tirsdag d. 1. marts 2022 og onsdag d. 2. marts 2022 hos DIN Forsyning Varme byggeplads for Fremtidens Fjernvarme.

Leverandører, der er interesserede i at deltage i markedsdialogen, bedes rette henvendelse til DIN Forsyning Varme, gerne med angivelse af evt. erfaring med området, på følgende mailadresse ls@tohv.dk senest fredag d. 19. februar 2022.

Såfremt interessen for deltagelse viser sig større end forventet, forbeholder DIN Forsyning Varme sig af res-sourcemæssige hensyn mulighed for at udvælge blandt de modtagne interessetilkendegivelser.

Udbuddet forventes at vedrøre udførelse af en ny facadebeklædning på følgende nye bygninger til projektet ”Fremtidens Fjernvarme” på Esbjerg Havn.:

Bygningens navn

Ca. areal facader (m²)

Varmepumpebygningen

2.500

Fliskedelbygning

6.000

Transformerbygningen

1.200

Ny Krone

2.000

Facadebeklædning

11.700


Spørgsmål vedr. markedsdialogen kan rettes til:
Udbudsrådgiver Line Sørensen
E-mail: ls@tohv.dk

Download materiale