11-02-2022

Invitation til deltagelse i markedsdialog i forbindelse med udbud af facader til projektet ”Fremtidens Fjernvarme”

DIN Forsyning Varme A/S påtænker at udbyde levering og montering af underlag for facadebeklædning og facadebeklædning som sinusaluminiumsfacadeplader og vil som led i forberedelsen invitere til markedsdialog.

DIN Forsyning varme ønsker ved gennemførslen af individuelle markedsdialogmøder at tilegne sig yderligere indsigt i relevante markedsforhold, med henblik på at vurdere hvordan udbudsproces og udbudsmateriale mest hensigtsmæssigt udfærdiges under hensyntagen til det bedst mulige match mellem udbud og marked.

DIN Forsyning Varme benytter i forbindelse med processen rådgiveren: Tolstrup & Hvilsted ApS

Markedsdialogmøderne vil have en varighed på 2 timer og forventes gennemført tirsdag d. 1. marts 2022 og onsdag d. 2. marts 2022 hos DIN Forsyning Varme byggeplads for Fremtidens Fjernvarme.

Leverandører, der er interesserede i at deltage i markedsdialogen, bedes rette henvendelse til DIN Forsyning Varme, gerne med angivelse af evt. erfaring med området, på følgende mailadresse ls@tohv.dk senest fredag d. 19. februar 2022.

Såfremt interessen for deltagelse viser sig større end forventet, forbeholder DIN Forsyning Varme sig af ressourcemæssige hensyn mulighed for at udvælge blandt de modtagne interessetilkendegivelser.

Udbuddet forventes at vedrøre udførelse af en ny facadebeklædning på følgende nye bygninger til projektet ”Fremtidens Fjernvarme” på Esbjerg Havn.:

Bygningens navn

Ca. areal facader (m²)

Varmepumpebygningen

2.500

Fliskedelbygning

6.000

Transformerbygningen

1.200

Ny Krone

2.000

Facadebeklædning

11.700


Spørgsmål vedr. markedsdialogen kan rettes til:
Udbudsrådgiver Line Sørensen
E-mail: ls@tohv.dk

Download materiale