21-01-2021

Pressemeddelelse - Danmarks største havvandsvarmepumpe leveres fra Schweiz

Pressemeddelelse billede 1 - Den kommende bygning som vil huse havvandsvarmepumpen - Illustration Akitema

DIN Forsyning har nået en vigtig milepæl i omstillingen fra kulbaseret fjernvarme til en klima- og miljømæssig grøn fjernvarme. Der er nu indgået kontrakter med de store produktionsenheder, der i første omgang skal erstatte Ørsteds kulkraftværk, når det lukkes ned 1. april 2023.

DIN Forsyning har en strategi om at få en 100 % fossilfri værdikæde inden 2030. Med de to underskrevne kontrakter på havvandsvarmepumpen og det flisbaserede varmeværk er multiforsyningen godt på vej mod det ambitiøse mål.

Verdens største CO2-baserede havvandsvarmepumpe kommer fra MAN

Det bliver schweiziske MAN Energy Solution AG, der kommer til at levere den store 50 MW havvandsvarmepumpe til DIN Forsyning i Esbjerg. Den bliver rygraden i det kommende byggeri på Esbjerg Havn, som skal huse fremtidens grønne fjernvarmeproduktion til de næsten 100.000 indbyggere i Esbjerg, Varde og Nordby.

I forbindelse med valg af leverandør til havvandsvarmepumpen har det været afgørende for både DIN Forsyning og Miljøstyrelsen at beskytte den følsomme natur omkring Vadehavet, der er et Natura 2000-beskyttet område og på Unescos verdensarvsliste.

Med sine 50 MW bliver havvandsvarmepumpen den største af sin slags i Danmark, og den vil blive verdens største CO2-kølemiddelsbaserede varmepumpe. CO2, som, i det usandsynlige tilfælde af en lækage, er fuldstændig uskadelig for den omkringliggende biodiversitet. Derudover har den valgte havvandsvarmepumpe en høj ydeevne, der giver DIN Forsyning mulighed for et fleksibelt driftsvindue.

Fleksibiliteten betyder, at DIN Forsyning kan udnytte elnettet fuld ud ved med kort varsel at give mulighed for at øge eller reducere elforbruget, og derigennem skabe den nødvendige balance, så elnettet ikke bliver overbelastet.

Flisværk vil have søster i Finland

For at sikre forsyningssikkerheden i den kommende fjernvarmestruktur, vil der sideløbende med havvandsvarmepumpen blive bygget et 60MW termisk flisfyret kedel. Den vil blive leveret af finske KPA Unicon Oy. Varmeværket vil blive en søster til et varmeværk i byen Espoo ved den finske hovedstad Helsinki.

Det bliver en såkaldt BFB kedel (Bubbling Fluidized Bed Boiler) med en røggaskondensator, som når en termisk effektivitet på 119 %, når de kombineres. Både havvandsvarmepumpen og røggaskondensatoren vil køre i et kredsløb uden at producere spildevand til miljøet, og røgen vil blive renset efter de gældende regler. Kontrakten bliver en totalentreprise, der indeholder både selve varmeværket og røggaskondensator.

Havvandsvarmepumpen og flisværket er begge planlagt til ibrugtagelse 1. april 2023, hvor Ørsteds kulkraftværk i Esbjerg stopper produktionen.

 

Fakta om DIN Forsyning

  • Antal ansatte: 230
  • Egenkapital: 3,45 mia. kr.
  • Omsætning 2019: 852 mio. kr.
  • Antal varmemålere: 26.599
  • Meter fjernvarmerør (dobbeltledninger): 1.000 km
  • Årligt varmesalg: 3,5 mio. GJ

Projektet med Fremtidens fjernvarme
DIN Forsyning har lanceret en stor grøn plan for at erstatte kulværkets varmeproduktion med bæredygtig varmeproduktion.

Vores specifikke løsning er en serie af mindre individuelle løsninger koblet på et centralt distributionsnet. Så i stedet for at have store kraftvarmeanlæg, vil vi have flere små og bæredygtige anlæg.

Et eksempel kunne være udnyttelse af overskudsvarme fra lokale produktionsvirksomheder, spildevandsrensning eller fremtidige datacentre. Hvis én enhed ikke kan producere enten pga. nedbrud eller service, vil det ikke betyde en serviceforringelse. Så vil der kunne skrues op for nogle af de andre.

Løsningen er modulær, hvilket skal forstås som, at hver enkelt del skal bruges, når det giver mest mening økonomisk, klima og miljømæssigt.

Læs mere om projektet for fremtidens fjernvarme på fremtidensfjernvarme.dk

 

Kontaktinformation

Kenneth Jørgensen
Projektchef for Fremtidens Fjernvarme hos DIN Forsyning
E-mail: kej@dinforsyning.dk
Direkte: +45 74747290
Mobil: +45 40235855

 

From MAN Energy Solutions Switzerland Ltd

Alexandre de Rougemont
Head of Sales Turbo Solutions - STSO
P +41 44 278-3582
M +41 79 174-8222
alexandre.derougemont(a)man-es.com

Roberto Rubichi
Communication / Marketing Manager
P +41 44 278-3325
F  +41 44 278-2261
roberto.rubichi(a)man-es.com

 

From KPA Unicon Oy

Ada Herranen
Project Development Manager
Tel. +358 407164328
Ada.herranen(a)kpaunicon.com

Pentti Savolainen
Project Manager
Tel. +358 405376111
Pentti.savolainen(a)kpaunicon.com