23-10-2020

Første spadestik til banebrydende energianlæg i Esbjerg

Formanden for DIN Forsyning, Anders Linde tog sammen med borgmester Jesper Frost Rasmussen første spadestik til den nye havvandsvarmepumpe. Foto: Torben Meyer

I Esbjerg slukker Ørsted for det kulfyrede kraftvarmeværk 1. april 2023. Omkring halvdelen af al fjernvarmen til byen kommer fra det ikoniske værk, hvis skorsten ved idriftsættelsen i 1992 var Danmarks højeste bygning. Ved lukningen skal det lokale forsyningsselskab DIN Forsyning være klar med en alternativ varmekilde til fjernvarmen.

I stedet for at satse på én stor varmeenhed er valget faldet på et bæredygtigt netværk af mindre varmekilder, men med Danmarks største havvands-varmepumpe som rygrad.

Esbjerg vil være bæredygtig i 2030

Hos Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost Rasmussen, er fjernvarmen en vigtig brik i ambitionen om at blive en CO2-neutral kommune i 2030.

- Esbjerg tager virkelig teten på fjernvarmeområdet med dagens spadestik. Som den første store by sikrer vi fremtidens fjernvarme via innovativ nytænkning, fortæller Jesper Frost Rasmussen.

- Denne løsning vil vække genklang både i Danmark og resten af verden, og interessen vil bringe mange besøgende til det kommende anlæg. Det er et revolutionerende bud på morgendagens fjernvarmeløsning, som bygger på nye grønne løsninger som havvandsvarmepumper og elkedler, og hvor der også er mulighed for at integrere nye teknologier i takt med, at de modnes.

Byggeriet er bare starten

Hos DIN Forsyning er byggeriet første led i en langsigtet plan med at få fjernvarmen gjort CO2-neutral i 2030. Lige nu er der sorte energikilder i deres varmeproduktion, men der er lagt planer om udfasning, så snart det er muligt.

- Da Ørsted meldte deres ambitiøse plan ud med at udfase kul i 2023, besluttede vi os for at tænke så grønt og bæredygtigt som overhovedet muligt, fortæller bestyrelsesformand hos DIN Forsyning Anders Linde.

- Fordi vi skal nå at have et alternativ til Ørsted klar inden de lukker, bygger vi også et flisværk for at sikre forsyningssikkerheden. Vores primære varmekilde vil være affaldsforbrændingsanlægget, men det er ikke nok til at sikre varme til alle vores kunder om vinteren, fortæller Anders Linde og fortsætter;

- Vi skal ud at finde bæredygtige alternativer i overskudsvarme fra lokale virksomheder. Vi skal følge den teknologiske udvikling, der sker, og vælge de bedste løsninger, så vi om 10 år kan have en CO2-neutral fjernvarmeproduktion. Vi skal væk fra at bruge olie og gas, men hvad alternativerne er, kan jeg ikke sige. Det skal vi udvikle sammen med lokale virksomheder, så vi sammen kan understøtte kommunens ambitioner.

I dag leverer DIN Forsyning fjernvarme til omkring 25.000 husstande i Esbjerg og Varde, og vi har en aftale med Nordby på Fanø om levering af varme til dem igennem deres lokale fjernvarmeselskab.

Derudover leverer DIN Forsyning drikkevand til ca. 75.000 adresser, mens de tager sig af spildevandet i hele Esbjerg og Varde kommuner. I Varde Kommune står de for indsamlingen af affald hos de private husstande, og vi har fem genbrugspladser.

I dag køber DIN Forsyning cirka halvdelen af deres fjernvarme hos Ørsted og den anden halvdel hos affaldsforbrændingsanlægget Energnist i Esbjerg. Omkring 5 % af varmen produceres selv på olie og gas.

På havnen i Esbjerg bliver der bygget en 50 MW havvands-varmepumpe, en 60 MW fliskedel, fordelercentral, transformatorstation og administrationsbygning. Den samlede sum vil være omkring 1,2 mia. kr. og det meste af byggeriet skal stå færdigt 1. april 2023, når Ørsted lukker for det kulfyrede Esbjergværket.

Havvandsvarmepumpen suger vand ind fra Esbjergs havnebassin, trækker varmen ud af vandet og sender det retur. Kombineret med tryk og el bliver fjernvarmevandet opvarmet til ca. 65 grader. Til de kunder, der bord længst væk, bliver vandet varmet yderligere op med andre teknologier. I takt med den teknologiske udvikling vil disse varmekilder blive udskiftet med bæredygtige af slagsen.

Dagens taler og spadestik