25-05-2022

Fremtidens Fjernvarme opsiger aftale med leverandør af kasseret flis-kedel

Efter historien om den kasserede flis-kedel, har Fremtidens Fjernvarme kæmpet for at løse problemerne sammen med KPA, men siden slutningen af marts har KPA ikke været på byggepladsen, og der er ikke sket nogen form for fremdrift eller udbedringer af den leverede kedel.

Alle forsøg på at opretholde en form for samarbejde med den finske leverandør har vist sig nyttesløse, og derfor har Fremtidens Fjernvarme opsagt kontrakten:

- Den endelige opsigelse af kontrakten er landet hos KPA i går, og nu fremsætter vi en række krav mod virksomheden. Det handler bl.a. om det nye udbud på kedlen, om meromkostninger forbundet med færdiggørelse af kedelanlægget, samt ekstraomkostninger til projektering, projektledelse, montage mm.  og omkostninger til erstatningsbrændsel, fortæller Kenneth Jørgensen (link)

Der forhandles i øjeblikket med en ny kedelleverandør, og kontrakten forventes underskrevet primo juni.

Sagen mod KPA fortsætter, fortæller Kenneth Jørgensen: - Ved at ophæve kontrakten fjerner vi KPA’s kontrol over fremdriften, og vi har dermed sikkerhed for, at projektet kan gennemføres, og flis-kedlen bliver klar til sæson 2023/24.

Hvis ikke leverandøren accepterer kravene, kan sagen risikere at ende i Voldgift.