02-02-2017

Grøn fjernvarme til Esbjerg

Pressemeddelelse, 2. februar 2017:

DIN Forsyning og DONG Energy har besluttet sammen at undersøge mulighederne for grøn fjernvarme fra Esbjergværket til Esbjerg og Varde, når den nuværende varmeaftale udløber. Dermed har DONG Energy nu planer for helt at udfase brugen af kul på alle selskabets kraftværker.

Når den nuværende kulfyrede kraftværksblok på Esbjergværket ikke kan mere omkring 2020, skal der findes en ny, grøn løsning for Esbjergværket. Yderligere investering i kulanvendelse giver ikke mening – hverken af hensyn til klimaet eller varmeprisen.

- Vi har truffet en beslutning om, at vi ikke vil fyre med kul fra 2023. Vi mener, at vi med en ny blok, der fyrer med bæredygtig træflis, kan reducere udledningen af CO2 markant samtidig med, at varmeprisen holdes på et konkurrencedygtigt niveau, siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i DONG Energy.

DIN Forsyning og DONG Energy har netop igangsat en analyse af at etablere en ny, biomassefyret blok på Esbjergværket.

- For os handler det om at sikre vores kunder i Esbjerg og Varde grøn og sikker fjernvarme til en fornuftig pris. Vi har generelt et rigtig godt samarbejde med DONG Energy, og vi er enige i, at kul ikke er en del af løsningen i fremtidens fjernvarmeforsyning. Vi ser samarbejdet med DONG Energy som én af flere mulige løsninger, så vi kan få afklaret, hvilken teknologi fremtidens varme skal basere sig på. Vi glæder os til at få forholdene yderligere belyst i den næste analysefase,” udtaler Jesper Frost Rasmussen, direktør i DIN Forsyning.

De nuværende varmeaftaler mellem DONG Energy, DIN Forsyning og Nordby Fjernvarme udløber ved udgangen af 2019. Samtidig står Esbjergværket over for betydelige investeringer, hvis det skal fortsætte med at køre i sin nuværende form.
- Vi har en rigtig fin dialog med DIN Forsyning, og vi håber, at vi kan finde en god løsning. Vi har tidligere bevist, at vi kan finde konkurrencedygtige løsninger, der tilgodeser både varmekundernes og vores behov, siger Thomas Dalsgaard.

Helt slut med kul
DONG Energy har siden 2006 sænket sit kulforbrug med 73 procent. Med aftalen om at undersøge mulighederne for en grøn fremtid for Esbjergværket har DONG Energy nu planer for udfasning af kul på alle sine kraftværker. Det er i tråd med, at selskabet i dag har besluttet, at det fra 2023 skal være helt slut med at fyre med kul på DONG Energy’s kraftværker.

DONG Energy har siden 2002 fyret med træpiller og flis på både Herningværket og Avedøreværket, og har gennem årene øget andelen af biomasse på de to værker. I 2016 er både Studstrupværket ved Aarhus samt Avedøreværket ved København blevet i stand til at køre 100 procent på træpiller og halm, og i løbet af foråret 2017 bliver Skærbækværket ved Fredericia i stand til at køre 100 procent på træflis.

I Esbjerg forventer DIN Forsyning og DONG Energy at afslutte det indledende analysearbejde i løbet af foråret 2017. Den endelige afklaring af, hvordan fremtiden ser ud for Esbjergværket vil dog kræve yderligere analyser og forhandlinger frem mod, at parterne forhåbentlig indgår endelig aftale og træffer investeringsbeslutning.