07-07-2021

Kontrakt om flishåndteringssystem til Esbjergs fjernvarme på plads

Billede af fire personer, der giver hinanden håanden

I Esbjerg bygger det lokale forsyningsselskab DIN Forsyning nye fjernvarmeproduktionsenheder som erstatning for Ørsteds kraftvarmeværk, der lukkes ned 1. april 2023. Nu er den sidste store kontrakt for hele projektet indgået, og det blev Konsortiet Lachenmeier-Persolit Entreprenørfirma, der skal levere flishåndteringssystemet til biomasseanlægget.

Finsk biomasseanlæg, men dansk flis-system
For at sikre varme i radiatoren i de kolde morgentimer i vinterhalvåret, bygger DIN Forsyning også et moderne biomasseanlæg. Selve anlægget leveres af finske KPA Unicon Oy, mens den sidste store brik for hele byggeriet nu er kommet på plads; flishåndteringssystemet kommer til at blive leveret af Konsortiet Lachenmeier-Persolit Entreprenørfirma fra henholdsvis Sønderborg og Munkebo. Kontrakten lyder på levering at et system til modtagelse, soldning, lagring og dosering af flis til biomasseanlægget.

Projektchef for Fremtidens Fjernvarme, som DIN Forsyning kalder projektet, Kenneth Jørgensen er glad for, at kontrakten er faldet på plads.

- I Lachenmeier og Persolit får DIN Forsyning en kvalificeret leverandør fra regionen, som giver en høj sikkerhed for service og vedligehold af installationen. Teknologien er gennemprøvet fra mange andre anlæg og sikrer DIN Forsyning en sikker indfødning af bæredygtig træflis til kedlen.

For firmaerne Lachenmeier Monsun og Persolit er det en vigtig ordre i forlængelse af en tilsvarende til Fjernvarme Fyn, som konsoliderer deres position på markedet. Det fortæller Lars Johansen, Adm. direktør Lachenmeier Monsun

- Projektet i Esbjerg er utrolig spændende, og vi er glade for at være en del af deres fremtidige fjernvarmeproduktion.  Vi er stærkt tilfredse med, at vi som dansk leverandør, med egenproduceret maskinudstyr og primært danske samarbejdspartnere, vinder dette projekt. Vi går dedikeret til opgaven med stor ildhu.

- Vores konsortiesamarbejde med Persolit Entreprenørfirma har også på tidligere projekter skabt store synergier.

Alle store kontrakter på plads
Anlægsarbejderne til det store projekt er i fuld gang på Esbjerg Havn. Med den nyligt underskrevne kontrakt med Lachenmeier og Persolit Entreprenørfirma er den sidste store elektromekaniske kontrakt i anlægsprojektet på plads. Dermed overgår projektet fra projektering til anlægsfasen, og markerer dermed en vigtig milepæl i projektet, som forventes at stå færdigt i januar 2023.

Træflis ”just-in-time”
Biomassekedlen vil skulle tilføres ca. 55MW træflis, svarende til ca. 22 tons flis i timen. Flishåndteringssystemet fra Lachenmeier Monsun og Persolit er baseret på modtagelse af flis med lastbil. Den bæredygtige flis forventes leveret som en kombination af lokale leverandører efter ”just in time” princippet, eller med skib, hvor flisen opbevares kajnært i mile og herfra køres til modtagebygningen. Lastbiler til transport internt på havnen forventes at bliver elektriske.

Biomasseanlægget udføres som et lukket system, således at flislugten ventileres ud fra bygningerne og til et separat rør i den 80 meter høje skorsten. Derved udgås flislugt eller andre nabogener fra modtagelsen og opbevaringen af flisen.