09-12-2021

Kranløft af fliskedel / lifting the chip boiler in by crane

Vi har nu fået vores store fliskedel leveret med skib fra KPA Unicon i Finland og løftet ind i vores kedelbygning. Vejrguderne var imod os, men trods dårligt vejr lykkedes det BMS HEAVY CRANES at få løftet gennemført. Kedlen vejer cirka 70 tons og har en højde på 25 meter (og 6 m x 7,2 m i bredde og dybde).

We have now had our large chip boiler delivered by ship from KPA Unicon in Finland and lifted into our boiler house. The weather gods were against us, but despite bad weather, BMS HEAVY CRANES managed to get the lift completed. The boiler weighs about 70 tonnes and has a height of 25 metres (and 6 m x 7.2 m in width and depth).