09-06-2022

DIN Forsyning Varme A/S' fjernvarmeproduktion skal bl.a. ske via afbrænding af flis. Derfor er tilbudsindhentningen på flis nu offentliggjort. Med aftalen forventes det, at indkøbe flis til henholdsvis en idriftsættelsesperiode i forbindelse med fliskedelanlæggets opstart samt når anlægget er i fuld drift.

Du kan læse mere i det samlede materiale her (husk at registrere dig først): https://eu.eu-supply.com/app/rfq/edittransaction.asp?PID=333894&TID=300439

Husk alt kommunikation foregår igennem EU-Supply.

Vi glæder os til at modtage jeres tilbud