01-12-2022

Vi indgår aftale om certificeret flis til Esbjergs fjernvarme

Kenneth Jørgensen fra DIN Forsyning og Simon Thorfinn fra HedeDanmark giver hånd på kontrakten foran det nybyggede flismodtagelsesanlæg på Esbjerg Havn. Foto: DIN Forsyning

DIN Forsynings kommende fliskedel nærmer sig i idriftsættelse, og selskabet har nu indgået kontrakt med HedeDanmark om levering af certificeret flis. Preferred by Nature er hyret til at sikre, at krav til certificeringen overholdes.

Når DIN Forsyning overtager varmeproduktionen fra Ørsteds kulbaserede kraftvarmeværk i Esbjerg, er det et mix af brændsler, der skal forsyne de cirka 100.000 indbyggere i Esbjerg og Varde. Verdens største CO2 baserede havvandsvarmepumpe bliver omdrejningspunktet, men det sker sammen med en fliskedel, som skal sikre, at der er nok varme i radiatorerne i årets kolde måneder.

- Fliskedlen og varmepumpen arbejder sammen i anlægget med det formål at producere billigere varme med et minimalt brug af flis og el til gavn for miljøet. Det sker fx ved at trække varme ud af røgen på flisværket. Samtidig hjælper flisværket med, at vi får den bedste mulige udnyttelse af havvandsvarmepumpen, fortæller Kenneth Jørgensen, der er projektleder for DIN Forsynings varmeprojekt – kaldet Fremtidens Fjernvarme.

HedeDanmark skal levere resttræ

DIN Forsyning har nu indgået kontrakt med HedeDanmark om levering af 100.000 tons flis om året til anlægget. Det er et krav fra DIN Forsyning, at den leverede flis skal være bæredygtigt produceret og certificeret efter SBP eller tilsvarende ordninger. Flisen kommer fra både danske og europæiske skove, og er overskudstræ fra skovpleje.

- Jeg er rigtig glad for at få HedeDanmark som leverandør. Det sikrer os maksimal andel af lokalt produceret biomasse til gavn for vores varmekunder. Det giver os også en transparent og bæredygtig leverandør, som gerne vil bidrage i vores grønne omstilling, siger Kenneth Jørgensen.

Hos HedeDanmark er der også tilfredshed med aftalen. Det fortæller Simon Thorfinn, der er forretningschef for flisområdet hos HedeDanmark.

- I Esbjerg har DIN Forsyning gang i et rigtig spændende projekt, og de har valgt en bæredygtig retning, som vi gerne vil understøtte i form af flisleveringer. HedeDanmark har stort fokus på bæredygtig skovdrift og ansvarlig flisproduktion, og i den forbindelse forsøger vi altid at transportere flisen kortest muligt. Vi kan desværre ikke levere dansk flis til alle, og derfor har vi et stort netværk af internationale flisleverandører, der alle lever op til de skrappe krav, der er stillet i den danske lovgivning om bæredygtig biomasse samt i certificeringsordningerne.

International organisation kigger med

Flis som brændsel har de seneste år været omfattet af stor debat, og det er ikke gået ubemærket hen i Esbjerg. Netop derfor er der indgået aftale med organisationen Preferred by Nature om at kigge dokumentation og leverandørkæder efter i sømmene, så DIN Forsyning sikrer, at flisen overholder lovkrav og regler i certificeringsordningerne. Kenneth Jørgensen håber, at det internationale samarbejde kan være med til at sikre certificeringerne helt ud til den enkelte stamme.

- Da DIN Forsyning ikke har kompetencer i hverken skovbrug eller flisproduktion, er vi glade for at få hjælp til certificeringsdelen af Preferred by Nature. De vil på vegne af os verificere, at kravene til træflis er overholdt for både indenlandske og udenlandske leverancer.

Fliskedel på plads

Tidligere på året blev den indkøbte fliskedel kasseret og kontrakten med den daværende leverandør opsagt. I sidste uge blev den nye kedel fra Babcock & Wilcox Renewable Service løftet på plads i kedelbygningen. Selve flismodtagelsesanlægget forventes færdigt i løbet af de næste måneder.