21-09-2021

Volkswagen holder øje med dansk sektorkobling

VW-besøg i Esbjerg

Gunnar Kilian, medlem af chefgruppen hos Volkswagen Group, har været på besøg i Esbjerg for at se den kommende havvandsvarmepumpe, og for at høre om Esbjerg som bæredygtig energimetropol samt tankerne om sektorkobling mellem grøn energi og fjernvarme.

En af verdens største virksomheder har rettet blikket mod Esbjerg for at høre om DIN Forsynings projekt med blandt andet en havvandsvarmepumpe og overskudsvarme som kilder til en CO2-fri fjernvarmeproduktion. Gunnar Kilian, der er medlem af chefgruppen hos Volkswagen Group, har været i Esbjerg sammen den administrerende direktør for energivirksomheden MAN, Uwe Lauber og MANs danske landechef Bjarne Foldager.

De ville gerne se status på byggeriet og hører om de tanker, der ligger bag den 1,2 mia. kr. store investeringen i havvandsvarmepumpen og de øvrige initiativer, som det lokale multiforsyningsselskab DIN Forsyning i disse år lægger i byens fjernvarmeproduktion.

- Bæredygtige energiløsninger er fremtiden. Innovative teknologier som havvandsvarmepumpen er derfor vigtige elementer på vores vej mod CO2-neutralitet. Jeg er især glad for, at Esbjerg går foran i forbindelse med reduktion af CO2 inden for varmeforsyning, og jeg håber, at andre kommuner vil følge deres eksempel, udtaler Gunnar Kilian i forbindelse med besøget.

Den administrerende direktør for MAN Energi Solutions, Uwe Lauber, deltog også i besøget, og han var rigtig glad for opbakningen fra Volkswagen.

- Dette projekt viser, hvordan energi høstet fra den stadig vigtigere vedvarende sektor kan udnyttes uden for elnettet, og hvor vigtig sektorkobling vil være til en CO2-neutral energifremtid. Esbjerg er et vigtigt fyrtårnprojekt for os, der viser vores evne til at levere innovative løsninger.

Esbjerg vil være bæredygtig energimetropol

Til mødet deltog også borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der fortalte om Esbjergs proces med at blive CO2-neutral by inden 2030.

- Esbjerg er kendt som Danmarks EnergiMetropol i forhold til byens førende rolle på olie og gassektoren. I det sidste årti er Esbjerg imidlertid blevet europæisk markedsleder inden for havvind, der bygger på over halvtreds års erfaring med offshore olie og gas. Derfor har energiomstilling den højeste prioritet, og vores erklærede ambition er at blive CO2 inden 2030, og i sidste ende gøre Esbjerg til en bæredygtig energimetropol i processen.
 

- DIN Forsynings varmeprojekt vil sætte os i stand til at foretage et kvantespring fra fossil til grøn energi ved at udnytte vores enorme ressourcer af vedvarende energikilder til havs. Det er et banebrydende projekt for, hvordan den grønne omstilling kan udføres, og jeg er stolt over, at Esbjerg er en global frontløber i dette tilfælde.

Samarbejde er nøglen til bæredygtige løsninger

Selvom havvandsvarmepumpen er trækplaster og skaber overskrifter i Europa, så benyttede DIN Forsyning lejligheden til at fortælle om deres langsigtede ambition om at levere CO2-neutral fjernvarme til sine cirka 100.000 forbrugere i Esbjerg og Varde.

- I vores projekt bliver havvandsvarmepumpen fremhævet igen og igen, fordi det teknologisk er smart at bruge grøn strøm og havenergi til at producere varme med. Med havvandsvarmepumpen har vi en rygrad i vores setup, så vi kan arbejde med sektorkobling til andre industrier generelt. Fjernvarme kan laves af et utal af forskellige kilder, og havvandsvarmepumpen skal bakkes op af blandt overskudsvarme fra lokale virksomheder, så vi sammen kan sikre en bæredygtig løsning hele vejen rundt, fortæller Christian Udby Olesen, der er administrerende direktør for DIN Forsyning.

Havvandsvarmepumpen i Esbjerg bliver verdens største af sin slags med CO2-køling. Det er Schweiziske MAN Energy Solutions, der bygger havvandsvarmepumpen. MAN er ejet af Volkswagen, og Gunnar Kilian sidder også i MANs bestyrelse.

Selve havvandsvarmepumpen består af to selvstændige pumper, der sammen suger ca. 4.000 liter vand i sekundet ind fra havnebassinet, trækker varmen ud og kombineret med el og CO2-køling opvarmer fjernvarmevandet til mellem 65 og 90 grader alt efter kundernes behov.

 

Læs pressemeddelelsen om besøget fra MAN Energy Solutions

MAN Energy tager fat på morgendagens udfordringer inden for hav-, energi- og industrisektoren, forbedrer effektivitet og ydeevne på et systemisk niveau. De har arbejdet med avanceret teknik i mere end 250 år og tilbyder en unik portefølje af teknologier. MAN Energy Solutions har hovedsæde i Tyskland og beskæftiger cirka 14.000 mennesker på over 120 steder globalt.

 

DIN Forsyning er en multiforsyningsvirksomhed med vandforsyning, spildevandsrensning, fjernvarme og affaldshåndtering. Virksomheden har 230 ansatte, ejes af Esbjerg kommune og Varde kommune, og hovedkontoret ligger i byen Esbjerg.

 

Projektet med Fremtidens fjernvarme

DIN Forsyning har lanceret en stor grøn plan for at erstatte kulkraftværkets varmeproduktion med bæredygtig varmeproduktion. Den specifikke løsning er en serie af mindre individuelle løsninger koblet på et centralt distributionsnet. Så i stedet for at have store kraftvarmeanlæg, vil det blive flere små og bæredygtige anlæg.

Et eksempel kunne være udnyttelse af overskudsvarme fra lokale produktionsvirksomheder, spildevandsrensning eller fremtidige Power-to-x produktioner. Hvis én enhed ikke kan producere enten pga. nedbrud eller service, vil det ikke betyde en serviceforringelse. Så vil der kunne skrues op for nogle af de andre enheder. Omvendt kan der også slukkes for nogle enheder, når der ikke er brug for deres produktion. Løsningen er modulær, hvilket skal forstås som, at hver enkelt del skal bruges, når det giver mest mening økonomisk, klima og miljømæssigt.

Læs mere om projektet for fremtidens fjernvarme på fremtidensfjernvarme.dk